OKUL ÖNCESİ

TÜM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMCİLERİNİ VE EĞİTİMCİ ADAYLARINI BEKLİYORUZ...
 
AnasayfaTakvimGaleriSSSAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Özel Okul Öncesi ve Etüd Eğitim Kurumları Birliği Derneği Tüzüğü ( OKİCAMIZI SANMIYORUM AMA BELKİ LAZIM OLUR DİYE =)

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
admin
Admin
admin

Mesaj Sayısı : 87
Kayıt tarihi : 09/01/09
Yaş : 28
Nerden : FATSA/ORDU

MesajKonu: Özel Okul Öncesi ve Etüd Eğitim Kurumları Birliği Derneği Tüzüğü ( OKİCAMIZI SANMIYORUM AMA BELKİ LAZIM OLUR DİYE =)   Cuma Ocak 09 2009, 17:13

1. Derneğin Adı ve Merkezi

Özel Okul Öncesi ve Etüt Eğitim Kurumları Birliği Derneği olan derneğin merkezi Ankara’dadır.Dernek 23 Nisan 1981 yılında

Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği adıyla kurulmuştu.

2. Derneğin Amacı

Sağlıklı bir toplum oluşturmanın temeli okul öncesi dönemde verilen nitelikli eğitim ve eğitim hizmetleri ile doğrudan ilişkilidir. Çocukların gelişim dönemlerinde ve gelişim alanlarına uygun plan ve programlar dâhilinde hizmet veren özel okul öncesi eğitim kurumları ve etüt merkezleri arasında, eğitsel kültürel, yasal ve ekonomik alanlarda; eşgüdüm, etkileşim ve dayanışmanın sağlanması amaçlanmaktadır.
3. Çalışma Konuları

Dernek bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda çalışır.

a) Kurumlar arasında bilimsel, mesleki, sosyal işbirliği ve dayanışmayı sağlamak ve bu uygulamayı gerçekleştirecek görev birimlerini oluşturmak,

b) Bu kurumların karşılaştıkları mesleki, eğitsel, ekonomik ve personele ait sorunların çözümünde; öneri, duyuru, haberleşme, yardımlaşma, bilgilendirme yöntemleri ile yardımcı olmak,

c) İlgili resmi kuruluşlarla ilişkileri, yasalar çerçevesi içerisinde düzenlemek, iletişim ve işbirliğini sağlamak ve yürütmek,

d) Okul öncesi eğitim ve etüt kurumlarının önemi, çalışmaları, topluma katkıları ve Karşılaştıkları güçlükleri kamuoyuna duyurmak ve toplumu duyarlı kılmak,

e) Kurumlarda çalışan tüm personelin değişen koşullara paralel olarak hizmet içi eğitimlerine ortam hazırlamak ve uygulamak,

f) Üyeliği kabul edilmiş kurumlara her konuda yardımcı olmaktır.

4. Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanları

Amaçları doğrultusunda çalışma grupları oluşturarak aşağıdaki biçimde ve faaliyet alanlarında görev yapar.

a) Kurslar, atölye çalışmaları, konferans, seminer ve toplantılar düzenler, yayınlar çıkarır.

b) Derneğe bağlı kurumlar arasında iletişimi sağlıklı ve sürekli kılmak amacı ile bülten ve/veya bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.

c) Amacı ile ilgili diğer kurumlar ve kuruluşlarla iletişim ve iş birliği sağlar ve gerekli durumlarda onların çalışmalarına katkılarda bulunur.

d) Basın ve halkla ilişkileri düzenlemek ve sürdürmek için çalışmalar yapar.

e) Eğitim malzemelerinin ve yayınlarının hazırlanması ve diğer konularda üreticilere rehberlik yapar ya da üreticilerle işbirliği yapar.

f) Dernek mensupları arasındaki yakınlaşma, dostluk ve işbirliğini güçlendirmek ve derneğe gelir sağlamak amacı ile toplantılar, bilgi şöleni, panel, seminerler, gece, çay, yemek, gezi, piknik, piyango, kermes düzen ler.

g) Kurumların maddi problemlerinin çözümünde kaynak sağlayabilecek finans kuruluşları ile ilişkiler kurar.

h) Özel ve resmi kuruluşlar ile odalar, vakıf, mesleki kuruluşlar, dernek, birlik vb. ile işbirliği yapabilir ve bunlardan yardım alabilir.

i) Derneğe gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurabileceği gibi kurulu işletmelere ortak olabilir ya da bunlarla ortaklık kurabilir.

j) Sahibi olduğu tesisleri kendisi işletebileceği gibi ya da denetim hakkı kendinde olmak üzere başka bir işletmeciye kiraya verebilir.

k) Aynı ilkeler doğrultusunda çalışan derneklerle iletişim kurabilir, stratejik işbirliği yapabilir, gereğinde federasyonlar veya konfederasyonlar oluşturabilir, özel öğretim kurumları ile ilgili vakıf ve/veya oda kurulabilmesi için girişimlerde ve çalışmalarda bulunabilir.

l) Özel okul öncesi eğitimin uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile dış ülkelerde düzenlenecek organizasyonlara katılabilir; bunlarla karşılıklı çok yönlü işbirliğinde bulunabilir, araştırma ve inceleme projelerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra öğrenci ve öğretmen değişim çalışmalarını birlikte yapabilir.

m) Basın yayın çalışmaları yapabilir ve yayınlayabilir.

n) Üyelerin bağlı bulunduğu kamu kurumları ile ilgili resmi kuruluşlara üyelik belgesi verebilir.

o) 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri doğrultusunda sandık kurabilir.

5. Derneğe Üye Olmanın Şart ve Şekilleri

a) 5253 sayılı kanunun maddelerine uygun şartları taşıyan ve medeni haklarını kullanma yetkisi bulunan, 18 yaşını doldurmuş, mahkûm olmamış, kötü şöhret sahibi olmayan ve derneğin amaçlarını benimseyen her özel kreş, gündüz bakımevi, yuva ve anaokulu, çocuk kulübü ile etüt eğitimi merkezi sahipleri (gerçek ya da tüzel) kişiler asli üye olabilirler.

b) Derneğe üye olabilmek için en az bir üye tarafından tavsiye edilmek ve yazılı müracaatta bulunmak gerekmektedir. Üyelik şartlarını kabule eden üye adayı hüviyetinin ve öğrenim belgesinin fotokopilerini, ikametgâh belgesini, kuruluş açma izin belgesi veya kuruluş açma yetki belgesi fotokopileri ile dernek üye formunu doldurarak dernek merkezine müracaat etmelidir. Yönetim kurulu bu dilekçeyi Türk Medeni Kanununda belirtilen süre içinde inceleyip karara bağlamak zorundadır.

c) Derneğe maddi, manevi büyük çapta yardımı dokunmuş olan kişilere yönetim kurulu, onursal üyelik verebilir. Bu üyeliklerin geri alınabilmesi, Yönetim Kurulunun oy birliği ile alacağı kararla mümkündür. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
6. Üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri

a) Üye;

i. Üye, iki yıl üst üste aidat ödememesi durumunda üyeye gönderilen yazılı ihtara rağmen üye halen ödememeye devam etmekte ise,

ii. Trafik cezaları ile kabahatlerden doğan cezalar dışında 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olanlar, cezaları paraya çevrilmiş ve/veya ertelenmiş olsa ve/veya affedilmiş olsa dahi,

iii. Üyenin derneğin amaçlarına aykırı harekette bulunması veya dernek tüzüğüne uymaması halinde,

iv. Üyenin özel kreş, gündüz bakımevi, yuva ve anaokulu, çocuk kulübü ile etüt eğitimi merkezi sahibi sıfatını kaybetmesi durumunda,

v. Üyenin dernek toplantı ve faaliyetlerine bir yıl içinde 1/3 (üçte bir) oranında katılmaması durumunda, katılmayan üyenin üyelikten çıkarılacağına dair yazılı ihtar çekilmesinden sonra yapılacak iki faaliyete de katılmaması halinde, yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir.

b) Yönetim kurulunca üyelikten çıkarılmasına karar verilen kişi, yapılacak ilk genel kurulda görüşülmek üzere yönetim kurulunun çıkarma kararının kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde bir dilekçe ile itiraz edebilir.

c) Üyenin ölümü (ya da tüzel kişiliğinin sona ermesi) halinde üyenin ölüm tarihi itibarıyla üyelik son bulur.

d) Üyenin çıkma isteğini yazılı olarak bildirmesi halinde üyelik son bulur.
7. Genel Kurul

a) Genel kurul derneğin genel merkezinin bulunduğu yerde toplanır, ancak yönetim kurulu kararı ile bir başka yerde genel kurulun toplanmasına da karar verilebilir,

b) Derneğin genel kurulu, üyeler ve şubelerden seçilmiş delegelerden oluşur.

c) Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

d) Genel Kurul her yıl, dernek yönetim kurulunun çağrısı üzerine Mart ayında olağan toplantısını yapar. Ancak, dernek organlarının seçimi üç yılda bir yapılır.

e) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü genel kurul toplanır.

f) Yönetim kurulu iki ay üstü üste toplanamadığı ve/veya toplanmadığı takdirde denetim kurulu yönetim kurulunun yeniden seçilmesi için olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.

g) Genel kurulların toplantı nisabı Türk Medeni Kanunu hükümlerinde belirlendiği gibidir.

8. Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri

a) Organlarını seçmek,

b) Zorunlu organların görev, yetki ve sorumluluklarını yeni oluşturulan organlara devretmemek kaydıyla, zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturmak, (tüzük değiştirmeksizin genel kurul kararı ile etik kurul ya da disiplin kurulu oluşturabilmesine olanak tanımaktadır)

c) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

d) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşmek ve ibra etmek,

e) Bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Dernek Şubelerinin açılmasına karar vermek,

g) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

h) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,

i) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,

j) Derneğin federasyonlara katılması ve ayrılması hakkında karar vermek,

k) Derneğin vakıf kurması hakkında karar vermek,

l) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki federasyon veya teşekküllere üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek,

m) Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,

n) Derneğin feshi hakkında karar vermek,

o) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirmek,
9. Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanma ve Karar Alma Usulü

a) Aidat borcu olan üyeler ve onursal üyeler ile şube yönetim kurulu ve denetim kurulu başkanları genel kurula izleyici olarak katılabilirler ve toplantı nisabının hesabında nazara alınmazlar. Bunların oy hakları yoktur.

b) Genel Kurulda her üyenin (ve/veya delegenin) bir oy hakkı vardır.

c) Üyeler Genel Kurullara bizzat katılmak zorundadır, vekâletle katılım mümkün değildir.

d) Kararlar oy çokluğu ile alınır ve üye bizzat oy kullanır.

e) Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen bir konu oya sunulur, gündeme alınıp görüşülerek karara bağlanabilir.

f) Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylama, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından zarfa konulup içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylamadır.

g) Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

h) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

i) Genel Kurul dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırır ve şube kurucularına yetki verir.

10. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Derneği yönetmek,

b) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

c) Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

d) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

e) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, genel kurula sunmak,

f) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

g) Dernek mensuplarının ortak çıkar ve onurunu zedeleyici davranış ve uygulamalarda bulunan meslek mensubunu bilgilendirmek.

h) Dernek mensubu kurumların kamuoyunda yanlış ve haksız değerlendirilmelerine yol açan ve iletişim kaynaklarında yer alan haber ve duyurulara gereken uyarıları yapmak.

i) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma kararlarını vermek.

j) Genel kurulunun yetki vermesi halinde, yönetim kurulu kararı ile taşınır ya da taşınmaz mal satın almak; derneğin ihtiyacı dışında kalan taşınmazları satmak ya da kiraya vermek; dernek faaliyeti için kullanılmak üzere araç-gereç satın almak veya kiralamak.

k) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://okuloncesi.yetkinforum.com
 
Özel Okul Öncesi ve Etüd Eğitim Kurumları Birliği Derneği Tüzüğü ( OKİCAMIZI SANMIYORUM AMA BELKİ LAZIM OLUR DİYE =)
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» AYAKTA DURMAK YETMEZ,AYAKTA TUTMAK LAZIM...

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
OKUL ÖNCESİ :: Okul öncesi Eğitimcileri :: ÖZEL OKUL ÖNCESİ ve ETÜT EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ-
Buraya geçin: